Granja de Palabras Soluciones y Respuestas

Spread the love

Granja de Palabras Soluciones y Respuestas

Granja de Palabras nivel 1 Soluciones

1 – OLA – BOL – LOA – LOBA – BOLA.

2 – GOTA – TOGA – GATO.

3 – MAL – LEMA – LAMER – MAR.

4 – LLAGA – ALGA – ALA – GALA.

5 – ECO – COTA – ACTO – CATEO.

6 – BANJO – BAJO – AJO – NAO – NABO.

7 – IRA – RIMA – MINA – MAR – MINAR.

8 – SAYA – SAL – SAYAL – SALA – ASA – ALA.

9 – MAL – MAR – IRA – RIMA – LIMA – LIMAR.

10 – ONCE – NECIO – CIENO – ECO.

Granja de Palabras nivel 2 Soluciones

1 – BOTE – BATE – TOBA – ABETO.

2 – RATO – VOTAR – TROVA – ARO.

3 – ANCA – ANACO – CANOA – CAN – NAO.

4 – ALA – TALA – PLATA – LATA – PATA.

5 – RAS – SUR – TUSA – TUSAR – TRUSA.

6 – AMO – MIGA – GOMA – MAGO – AMIGO.

7 – MAS – AMO – POMA – SAPO – PASO – PASMO.

8 – NAPA – PAN – PEANA – APNEA – PANA.

9 – ANCA – CANA – ANACO – CAN – NAO – CANOA.

10 – SANO – SOGA – GANSO – ASNO – SAGO – NAO.

Granja de Palabras nivel 3 Soluciones

1 – TOS – RAS – SOTA – RATO – OSTRA – ASTRO.

2 – RATA – ARO – RATO – ATAR – AORTA – TARA .

3 – COLA – BOCA – BOLA – OLA – LOCA – BOCAL.

4 – CAULA – CUAL – LACA – CAL – ALA – CALA – AULA.

5 – RATO – ARO – RAS – TOS – OSTRA – SOTA – ASTRO.

6 – AZOR – RARO – ROZAR – ORAR – ARROZ – ARO.

7 – ALA – PATA – TALA – LATA – PALTA – PLATA.

8 – LISO – OSO – LIOSO – LOS – SILO – SOLIO – SOLO.

9 – SON – NAO – SOGA – ASNO – SAGO – GAS – SANO – GANSO.

10 – ALA – JACAL – CAJA – LAJA – LACA – JACA – CALA – CAL.

Granja de Palabras nivel 4 Soluciones

1 – TIRA – PIAR – PITA – PIRA – IRA – TAPIR – TRIPA.

2 – BASAL – SALA – BALSA – BASA – BALA – SAL – ASA – ALBA – ALA.

3 – REO – RENO – EGO – GÉNERO.

4 – AMA – AJAR – JAMAR – MAJA – ARA – RAMA – MARA – AMAR – MAJAR – MAR – RAJA.

5 – NASA – BASA – SÁBANA – ASA.

6 – ALA – ALBA – BALA – BALADA.

7 – CEJA – EJE – ALCE – CELAJE – CAL.

8 – IMPURO – PURO – MURO.

9 – SETA – MESA – MESETA – MAS – META.

10 – JURA – AJÍ – RUCA – CRUJÍA – CURA.

Granja de Palabras nivel 5 Soluciones

1 – SACO – OSAR – ASCO – ARCO – ORCA – ASCO – CAOS – ROSA – CASO – COSA – SACRO – ROSCA.

2 – NATA – ANCA – CATA – TACANA.

3 – IDA – PATA – TAPIA – PITADA.

4 – CODAZO – CODO – CODA – ZOCO.

5 – ALA – GALA – CAL – LIGA – ALGA – CIGALA.

6 – IDEA – AVIDEZ – DIVA – AVE – VEZ – VIDA.

7 – ARO – RAMO – MAR – POMA – PÁRAMO – ROPA.

8 – ASA – ASAR – MARA – RAS – MASA – MASAR – ASMA – AMAR – AMA – ARMA – RAMA – MAS – MAR.

9 – LAMA – MAL – AMA – ALMA – ALA – DAMA – MALDAD.

10 – COTO – VOTO – OCTAVO – ACTO – COTA.

Granja de Palabras nivel 6 Soluciones

1 – DAMA – MANDA – AMA – NADA – MANADA.

2 – DESUSO – DOS – SESO – SED – SESUDO.

3 – TOS – HATO – HIATO – HOSTIA – SOTA.

4 – PESA – SIEGA – ESPIGA – PEGA – PIE .

5 – ARO – OBRA – RARO – BARRO – BORRAR.

6 – AVE – VACILE – LEVA – CLAVE – ALCE.

7 – PÚA – CAL – LUPA – CUAL – CULPA – CÚPULA.

8 – OJO – BOJE – BOTE – JOTE – OJEO – OBJETO.

9 – CENA – CANECA – CECA – CAN – ANCA – CANA.

10 – POTE – PIE – TOPE – PITO – PITO – PEPITO.

Granja de Palabras nivel 7 Soluciones

1 – SAL – SALÓN – BALÓN – BLASÓN.

2 – SON – RON – ENERO – RENO – SERENO – SENO – REO.

3 – AJO – ASA – ASNO – NASA – SANO – SOJA – SONAJA.

4 – DATO – PATO – PATA – PODA – POTA – TAPADO.

5 – IRA – PILAR – PIAR – LIAR – PLAÑIR – PIÑA.

6 – CAL – BALÓN – CALÓ – BALCÓN – CAN – LACÓN.

7 – AJETA – JETA – CEJA – CAJETA – EJE – TEJA.

8 – NABO – BUTANO – TUBA – TOBA – UNTO – AUTO.

9 – PESA – SUMA – MESA – PUMA – MUSA – ESPUMA.

10 – MAL – MELLAR – MELLA – MAR – LAMER – LEMA.

Granja de Palabras nivel 8 Soluciones

1 – CURA – CUÑA – ACUÑAR – CAÑA – RAÑA – RUCA.

2 – DOMA – MAMADO – AMA – MODA – DAMA – AMADO.

3 – IRA – PIAR – TAPIR – TRIPA – PIRITA.

4 – VERSO – VISO – SIERVO – SERIO – REO.

5 – LISA – ISLA – LISTA – SETA – ISLETA.

6 – MALO – LOMA – LOSA – SALMO – SÉMOLA.

7 – ATAR – TARA – RIADA – RATA – TIRADA.

8 – CORO – TORO – COTO – COROTO – CORTO.

9 – CERO – RENO – CUERO – ONCE – CUERNO.

10 – BOLA – SAL – BOL – SÁBALO – LOSA – LOS – OLA – BOLSA.

Granja de Palabras nivel 9 Soluciones

1 – REO – EGO – RIEGO – GIRO – REMO – MERO – GREMIO.

2 – ARA – SANEAR – ASA – ASAR – NASA – RANA – ARENA.

3 – ANÍS – ANDAS – DÍA – NADA – SANDÍA – ASA – NASA.

4 – RAS – ASA – ARRAS – RASCAR – SACA – CASA – ARAR.

5 – SETA – RESTA – ARETE – SETERA.

6 – RUDA – FRAUDE – RUEDA – FUERA.

7 – ACTO – COTA – TACTO – TAT – CATA – TOCATA.

8 – RESINA – REINA – RAS – RISA – IRA – SIRENA.

9 – CERA – REMAR – MAR – CREMA – CREMAR – ARCE.

10 – PAUSA – ASA – PASCUA – CASA – SACA – CAUSA.

Granja de Palabras nivel 10 Soluciones

1 – MINA – MINAR – REINA – MAR – RIMA – MINERA.

2 – SED – SEDA – ASA – ASMA – DAMA – MESADA – MASA – MAS – AMA.

3 – TUBA – CATA – CUBA – TABA – BACA – BATA – BUTACA.

4 – ARENAL – ALA – RALEA – ARA – LANA – RANA – ARENA.

5 – ECO – ÑUDO – CUÑO – DOCE – DUEÑO – CEÑO – CEÑUDO.

6 – TARDAR – TARA – ATAR – ARAR – RATA – TARAR – DAR.

7 – TOS – SOTA – SABIO – TOBA – BIS – BOSTA – ATISBO.

8 – OCHO – COTO – CHOTO – CHOTEO – TECHO.

9 – ORAR – ARO – ARAR – ARA – RARO – FARRA – FARO – AFORAR.

10 – FLUJO – FOJA – OLA – LUJO – FAJO – AFLUJO – AJO – OJAL.

Granja de Palabras nivel 11 Soluciones

1 – PAZ – PAZO – PAGA – ZAGA – POZA – ZAPA – PAGO – GAZAPO.

2 – COLINA – COLA – LINO – CAN – OLA – LACIO – LOCA – LONA.

3 – LAGO – GOL – GOMA – MAL – OLA – MALO – MAGO – LOMA – LÉGAMO.

4 – FRAGUA – GAFA – AGUA – FUGA – GAFAR – AGUAR.

5 – OCHO – COCO – CHOCO – CONO – COCHO – CONCHO.

6 – PATA – PALTA – PLATA – PALETA – ALA – ALETA.

7 – TOBA – LOTO – BOATO – LOBO – BOLA – BOLO – LOBATO.

8 – ACUSE – MUECA – MESA – MUSA – MAAS – SUMA – MUESCA.

9 – RED – TARDE – TREN – TERNA – RENTA – DAR – DENTAR.

10 – SORBO – SOBRIO – BRIOSO – BORO – BIS – ROBO – OSO.

Granja de Palabras nivel 12 Soluciones

1 – LLANO – ALTO – LLANTO – OLLA – TALLO – OLA – LONA.

2 – RATA – ARPA – TAPAR – PATA – ATAR – PAUTAR – TARA.

3 – CURAR – CURSAR – RUCA – CURA – SURCAR.

4 – CACHA – CANCHA – CANA – CHANCA – ANCA.

5 – BARÓN – CAN – ARCÓN – CARBÓN – CABRÓN.

6 – SOPERO – REPOSO – POSO – SOPOR – PORO.

7 – ARA – RANA – ASA – NASA – ARENA – ASAR – SARNA – SANEAR.

8 – ALA – FALTAR – ATAR – AFTA – FALTA – RATA – TARA – LATA.

9 – DOS – SED – SODA – IDEA – SEDA – DIOS – ODISEA – ASEDIO.

10 – CAN – RONCAR – CROAR – ARO – ORCA – ORAR – CARRO – RARO.

Granja de Palabras nivel 13 Soluciones

1 – OCRE – CERO – ROCE – CERRO – CIRRO – RICO – CIERRO.

2 – AJUSTE – SETA – JETA – JUSTA – TEJA – TUSA – USAJE.

3 – MERO – REMO – MORAR – REMAR – RARO – RAMO – MORENA.

4 – ARAR – GARRA – AIRAR – GIRA – IRA – AGRIAR – GIRAR.

5 – RIFA – GRIFA – FERIA – FIERA – FRIEGA – GIRA.

6 – TOREO – TORO – GOTEO – OGRO – GOTERO – OTERO.

7 – OLER – LESO – LOS – SOLER – REO – ROL – VELO – VERSO – SOLVER.

8 – AZAR – ZAPA – PAZ – RAPAZ – RAPAZA – ARPA – RAZA – ZARPA.

9 – CHAL – HACER – ARCE – ALCE – LECHAR – CAL – CERA – ECHAR.

10 – RENO – REINO – FEO – FIERO – FRENO – REFINO – FIN – FINO.

Granja de Palabras nivel 14 Soluciones

1 – ZURDA – RUDA – RUEDA – RUDEZA – DUREZA.

2 – CERA – HACER – ECHAR – ARCE – FRAC – FECHAR – FECHA.

3 – CITA – CANTO – ACTO – COTA – CINTO – CINTA – TINACO.

4 – AÑO – OBRA – BAÑERO – BREA – ARO – ORBE – ROÑA – RABO – REBAÑO.

5 – CAVA – VACA – ACASO – ASA – ASCO – CASA – VASO – CAOS – SOCAVA.

6 – ESTOLA – SOTA – LOSETA – LOSA – SETA – SOLETA.

7 – CERO – RECTO – TERCO – TORCE – CORTE – CEROTE.

8 – RANA – ANGORA – GRANO – RANG0 – GANAR – GRANA.

9 – LETRA – SETA – LASTRE – RESTA – TELAR – RETAL.

10 – PATO – SAPO – PATA – SOTA – PASTA – POTASA – PASTO – PASO.

Granja de Palabras nivel 15 Soluciones

1 – MICA – CIMA – CREMA – MICRA – ARCE – CERA – RIMA – CINERA.

2 – LOZA – ALZA – OLA – ALTO – TALA – LATA – LAZO – LOA – LATAZO – TAZA.

3 – LADO – LONA – DONA – DON – ALADO – ALNADO – NADA – ALA – OLA – ONDA.

4 – PROLE – OLER – REO – LOTE – TOPE – PORTE – PETO – POTE – TROPEL.

5 – CAN – COTA – CINTO – CINTA – NAO – CANTO – TINACO – ACTO – CITA.

6 – MOTA – AUTO – ACTO – CUOTA – COTA – CAUTO – TAMO – AMO – MACUTO.

7 – NIDO – MANO – MODA – ONDA – AMINO – DOMA – MANIDO – MINA – DONA.

8 – DAMA – AMO – MAPA – POMADA – AMADO – POMA – PODA – DOMA – MODA – AMA.

9 – MIEL – LEMA – DILEMA – EDIL – LIMA – MEDIA – IDEA – MAL – IDA – MIDA.

10 – ALEVE – VERA – VELAR – VALER – LEVAR – LEER – ELEVAR.

Granja de Palabras nivel 16 Soluciones

1 – FLOR – FAROL – FARO – ORLA – FLORA – LOAR – FORAL – FAROLA.

2 – FORO – OTERO – TORO – TOREO – TROFEO – FOTO – FORTE – FETO.

3 – AZAR – AZOR – CAZA – RAZA – ZARCO – CAZAR – CORAZA – CORZA.

4 – OCTANO – TONO – COTO – CANTO – CONO – CONATO – COTA – ACTO.

5 – RON – REINO – MINERO – RENO – REO – MERO – MENOR – REMO – MERINO.

6 – CARA – ALA – CARCA – CALCAR – LACA – LACRA – ARA – CALA – CAL – CLARA.

7 – GASA – RAS – GASTAR – TASAR – SAGA – GRASA – ATAR – RATA – ASA – TARA.

8 – CHATO – COTA – HATO – ACTO – TACHO – TECHO – CATEO – CHATEO.

9 – COTA – FEO – FOCA – COFA – FETO – ECO – CATEO – ACTO – FACETO – AFECTO.

10 – GIRA – GIRO – GRIFA – AGRIO – RIFA – FARO – FARIO – AGRO – GARFIO.

Granja de Palabras nivel 17 Soluciones

1 – RATA – ATADO – DATO – ARADO – TARA – ATAR – AORTA – TORADA – RATO.

2 – RATO – LAZO – LOZA – AZOR – TORZAL – ORLA – TROZA – ATROZ – TRAZO.

3 – BREA – BECA – CABE – CEBRA – CABER – ARCE – CEBAR – CERA – REBECA.

4 – IRA – AGITAR – ATAR – GARITA – GIRA – TARA – RATA – TAIGA – GRITA.

5 – OLA – CLIC – LOCA – COLA – CALCO – CICLO – LACIO – COCAL – CALCIO.

6 – JABA – RAJA – JARABE – BAJA – REBAJA – BREA – BAJAR – REJA – ABRA.

7 – TRASTO – ASTRO – TORTA – TOSTAR – TRATO – OSTRA.

8 – CERO – CERRO – ROCE – TERCO – RECTO – TORRE – CETRO – RECTOR.

9 – CARENA – ANCA – CARNE – CANEAR – RANA – ARENA – CENA – CENAR.

10 – PERRA – ARPA – AREPA – PERA – PARRA – RAPAR – PARAR – PAREAR.

Granja de Palabras nivel 18 Soluciones

Granja de Palabras nivel 19 Soluciones

Granja de Palabras nivel 20 Soluciones

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *