Word Snack Ниво 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 Отговори

Spread the love

Word Snack Ниво 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 Отговори

Ниво 221 : Кош, Наш, Кино, Киша, Кашон, Кошница
Ниво 222 : Пет, Етап, Пета, Чета, Печат
Ниво 223 : Цел, Лице, Пиле, Пиленце, Цепелин
Ниво 224 : Рус, Стар, Уста, Устна, Сатурн
Ниво 225 : Ред, Дере, Дете, Десет, Десерт

Ниво 226 : Пор, Пот, Пост, Сорт, Спорт
Ниво 227 : Бог, Гол, Лос, Сол, Було, Глобус
Ниво 228 : Кана, Таен, Танк, Тека, Анкета
Ниво 229 : Вид, Вия, Див, Движа, Авджия
Ниво 230 : Оса, Сто, Ток, Коса, Сако, Космат

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *