Piknik Slovo Level 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980 Odpovede

Level 971 : Osa, Kosa, Vosk, Vojak, Javisko
Level 972 : Asi, Pas, Pena, Psina, Spanie
Level 973 : Dom, More, Doma, Model, Meradlo
Level 974 : Rok, Koza, Koral, Akord, Zrkadlo
Level 975 : Pod, Delo, Plod, Pole, Dole, Perla, Leopard

Level 976 : Vek, Vec, Tak, Kvet, Veta, Cieva, Tekvica
Level 977 : Hra, Raz, Dar, Hrad, Hrádza
Level 978 : Plť, Piť, Plsť, Sieť, Lepiť, Pliesť
Level 979 : Sob, Bol, Som, Omyl, Symbol
Level 980 : Dar, Dva, Káva, Tvar, Dávka, Dvakrát

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *