Piknik Slovo Level 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970 Odpovede

Level 961 : Šál, Štrk, Káro, Oltár, Kláštor
Level 962 : Let, Kto, Ale, Telo, Leto, Kotleta
Level 963 : Pes, Pera, Repa, Drep, Pred, Predsa
Level 964 : Les, Los, Kolo, Sokol, Koleso
Level 965 : Rám, Sám, Sen, Nám, Nie, Seminár

Level 966 : Oko, Kam, Krm, Rok, Mrak, Komora
Level 967 : Vlk, Div, Laik, Vila, Odliv, Oliva, Kladivo
Level 968 : Cop, Lipa, Opcia, Opica, Polica
Level 969 : Než, Dno, Dávno, Vážne, Návod, Odvážne
Level 970 : Roh, Pach, Opar, Ucho, Hora, Ropucha

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *