Piknik Slovo Level 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940 Odpovede

Level 931 : Rok, Kosa, Skok, Krok, Keks, Okreska
Level 932 : Kov, Voš, Krt, Tvor, Štvrtok
Level 933 : Páv, Sen, Pás, Spev, Práve, Správne
Level 934 : Let, Lev, Svet, Výlet, Svetlý
Level 935 : Jed, Pera, Pred, Drep, Repa, Predaj

Level 936 : Som, Most, Osem, Smeti, Mesto, Miesto
Level 937 : Dóm, Tam, Med, Móda, Teda, Metóda
Level 938 : Kto, Tak, Zato, Koza, Oáza, Otázka
Level 939 : Bar, Úrok, Krab, Kúra, Čaro, Obrúčka
Level 940 : Nad, Dno, Ono, Lano, Gondola

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *