Piknik Slovo Level 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920 Odpovede

Level 911 : Nad, Ona, Áno, Dno, Noha, Náhoda
Level 912 : Biť, Bar, Iba, Izba, Reťaz, Zbierať
Level 913 : Krm, Ker, Kam, Mrak, Marka, Amerika
Level 914 : Jar, Čaj, Jed, Reč, Čarodej
Level 915 : Pas, Osa, Sako, Sopka, Spojka

Level 916 : Ale, Bez, Zle, Lebo, Alebo, Zbabelo
Level 917 : Nič, Čin, Von, Kino, Kováč, Nováčik
Level 918 : Roh, Hra, Hora, Opar, Parohy
Level 919 : Nos, Pes, Meno, Seno, Písmo, Písmeno
Level 920 : Had, Dar, Hrad, Hrana, Handra

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *