Piknik Slovo Level 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900 Odpovede

Level 891 : Ker, Reč, Preč, Repa, Rieka, Priečka
Level 892 : Med, Meno, Menej, Jeden, Dojemne
Level 893 : Oko, Kel, Kolo, Sokol, Koleso
Level 894 : Pec, Cit, Cena, Pena, Tanec, Pacient
Level 895 : Ľad, Teľa, Teda, Dáta, Bádateľ

Level 896 : Ako, Div, Voda, Laik, Kladivo
Level 897 : Tak, Asi, Kto, Sto, Sitko, Takisto
Level 898 : Krt, Atak, Tvar, Karta, Krava, Kravata
Level 899 : Kúpa, Konať, Kopať, Okúpať, Kopnúť, Ponúkať
Level 900 : Bol, Zub, Uzol, Obal, Buzola

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *