Piknik Slovo Level 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870 Odpovede

Level 861 : Vec, Vek, Viac, Cieva, Cievka
Level 862 : Pes, Piť, Plsť, Lepiť, Pliesť
Level 863 : Piť, Pas, Spať, Ázia, Zápis, Zápasiť
Level 864 : Tvar, Káva, Dáta, Tvár, Dávka, Dvakrát
Level 865 : Nám, Ona, Rám, Áno, Náramok

Level 866 : Piť, Sieť, Spev, Spať, Spievať
Level 867 : Sob, Bar, Sako, Boso, Osoba, Skoro, Bosorka
Level 868 : Nie, Repa, Pena, Rieka, Napriek
Level 869 : Ker, Pre, Ruka, Pera, Preukaz
Level 870 : Vlk, Von, Vlna, Vlak, Koala, Lanovka

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *