Piknik Slovo Level 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850 Odpovede

Level 841 : Krt, Pre, Park, Pera, Repa, Parket
Level 842 : Kam, Lama, Mrak, Marka, Karamel, Reklama
Level 843 : Luk, Túra, Ruka, Kúra, Lúka, Kultúra
Level 844 : Reč, Červ, Verný, Večer, Večne, Červený
Level 845 : Raz, Dar, Koza, Koral, Akord, Zrkadlo

Level 846 : Nad, Had, Rana, Hrad, Handra
Level 847 : Áno, Kto, Nos, Sto, Stánok
Level 848 : Ono, Noc, Oko, Okno, Ocko, Dokonca
Level 849 : Tak, Ako, Pot, Optik, Optika, Piatok
Level 850 : Rok, Krk, Krok, Úrok, Krúžok

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *