Piknik Slovo Level 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820 Odpovede

Level 811 : Máj, Ona, Áno, Nám, Nájomca
Level 812 : Let, Leto, Pole, Telo, Teta, Teplota
Level 813 : Lov, Lev, Les, Svet, Veslo, Svetlo
Level 814 : Rád, Dar, Rám, Dáma, Dráma, Armáda
Level 815 : Div, Kov, Vila, Oliva, Odliv, Kladivo

Level 816 : Nad, Had, Ona, Noha, Nehoda
Level 817 : Dva, Dať, Vziať, Variť, Zdraviť
Level 818 : Nie, Repa, Pera, Pena, Pancier
Level 819 : Nos, Dno, Seno, Niesť, Doniesť
Level 820 : Pár, Sen, Pes, Práve, Správne

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *