Piknik Slovo Level 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790 Odpovede

Level 781 : Bez, Bar, Zebra, Breza, Reťaz, Zbierať
Level 782 : Pod, Plod, Plot, Lopta, Odplata
Level 783 : Rad, Tri, Riad, Deti, Diera, Trieda
Level 784 : Dať, Osa, Dosť, Orať, Radosť
Level 785 : Inak, Klin, Laik, Linka, Klinika

Level 786 : Zub, Bol, Obal, Uzol, Buzola
Level 787 : Vlk, Lov, Dva, Voda, Kyvadlo
Level 788 : Nič, Iný, Nie, Čin, Činný, Nečinný
Level 789 : Som, Most, Osem, Smeti, Mesto, Miesto
Level 790 : Boh, Roh, Ucho, Hrob, Brucho

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *