Piknik Slovo Level 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700 Odpovede

Level 691 : Rok, Krt, Káro, Oltár, Kláštor
Level 692 : Ten, Stan, Veta, Svet, Stena, Nevesta
Level 693 : Div, Rad, Dať, Vziať, Zdraviť
Level 694 : Lov, Vlas, Sova, Sval, Oslava
Level 695 : Zle, Bez, Ale, Obal, Alebo, Zbabelo

Level 696 : Šál, Šok, Kto, Štrk, Oltár, Kláštor
Level 697 : Kam, Krm, Lama, Marka, Reklama, Karamel
Level 698 : Roh, Osa, Hra, Hora, Rozsah
Level 699 : Raz, Dva, Riad, Diera, Zviera, Zdravie
Level 700 : Had, Hrad, Rana, Hrana, Handra

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *