Piknik Slovo Level 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650 Odpovede

Level 641 : Lov, Les, Leto, Svet, Svetlo
Level 642 : Zle, Bol, Lebo, Obal, Alebo, Zbabelo
Level 643 : Ona, Had, Dno, Noha, Nehoda
Level 644 : Von, Áno, Kov, Káva, Nákova
Level 645 : Páv, Pás, Vek, Pes, Spev, Spevák

Level 646 : Rád, Rám, Rada, Dáma, Dráma, Armáda
Level 647 : Dva, Had, Zívať, Víťaz, Dvíhať, Hvízdať
Level 648 : Pot, Kto, Plot, Lopta, Koala, Lopatka
Level 649 : Nám, Káro, Nárok, Komár, Norma, Náramok
Level 650 : Nie, Kto, Ten, Kino, Nikto, Niekto

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *