Piknik Slovo Level 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610 Odpovede

Level 601 : Les, Los, Čelo, Člen, Slnečno
Level 602 : Bol, Sob, Osa, Obal, Labák, Klobása
Level 603 : Rok, Krk, Krok, Úrok, Krúžok
Level 604 : Rana, Srna, Stan, Trasa, Strana
Level 605 : Reč, Červ, Večer, Včera, Večera

Level 606 : Tri, Žiť, Stáť, Rásť, Stráž, Strážiť
Level 607 : Tam, Ale, Let, Liek, Elita, Metla, Limetka
Level 608 : Pod, Pero, Dvor, Drevo, Vopred
Level 609 : Les, Pes, Piť, Sieť, Lepiť, Pliesť
Level 610 : Vlk, Krv, Vlak, Víla, Klavír

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *