Piknik Slovo Level 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 Odpovede

Level 571 : Osa, Hra, Roh, Hora, Rozsah
Level 572 : Pri, Peľ, Pre, Teľa, Priateľ
Level 573 : Bod, Dom, Obal, Doma, Mdloba
Level 574 : Luk, Kúra, Ruka, Túra, Lúka, Kultúra
Level 575 : Áno, Krm, Káro, Mrak, Nárok, Náramok

Level 576 : Ten, Stav, Stan, Svet, Veta, Nevesta
Level 577 : Kúpa, Konať, Kopať, Okúpať, Kopnúť, Ponúkať
Level 578 : Boh, Bod, Chod, Doba, Chodba
Level 579 : Tak, Krt, Karta, Karate, Raketa
Level 580 : Von, Čin, Nič, Ináč, Kino, Kováč, Nováčik

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *