Piknik Slovo Level 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540 Odpovede

Level 531 : Som, Most, Osem, Mesto, Smeti, Miesto
Level 532 : Ale, Pach, Palec, Plech, Chlapec
Level 533 : Šok, Pod, Duša, Puška, Poduška
Level 534 : Tam, Dóm, Med, Móda, Teda, Metóda
Level 535 : Bol, Bod, Doba, Obal, Mdloba

Level 536 : Nos, Jas, Sob, Jasno, Bonsaj
Level 537 : Kus, Luk, Klin, Kuna, Skulina
Level 538 : Stan, Plný, Plast, Platný, Splatný
Level 539 : Pri, Tri, Pár, Rám, Pirát, Primát
Level 540 : Let, Los, Leto, Svet, Veslo, Svetlo

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *