Piknik Slovo Level 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 Odpovede

Level 511 : Pre, Tak, Krt, Repa, Parket
Level 512 : Ono, Nad, Dno, Lano, Gondola
Level 513 : Zem, Nie, Niť, Znieť, Zmeniť
Level 514 : Krm, Kam, Kel, Mrak, Karamel, Reklama
Level 515 : Hra, Rada, Dráha, Hrdza, Hrádza, Záhrada

Level 516 : Rám, Dar, Dáma, Dráma, Armáda
Level 517 : Les, Los, Bol, Lebo, Bolesť
Level 518 : Had, Dar, Rana, Dráha, Handra, Náhrada
Level 519 : Les, Lev, Let, Svet, Výlet, Svetlý
Level 520 : Ten, Tam, Mena, Agent, Magnet

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *