Piknik Slovo level 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 odpovede

Spread the love

Piknik Slovo level 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 odpovede

91 – MY ZEM LES ZLE ZMES ZMYSEL

92 – AJ JA PAS KOSA SAKO SOPKA SPOJKA

93 – NA BANK KUNA BUNKA

94 – HAD RAZ HRA HRAD HRDZA

95 – OS LOV LOS OVOS SLOVO

96 – PÁV VEK PES SPEV SPEVÁK

97 – TÁ ŠÁL ŠOK KÁRO ŠTRK OLTÁR KLÁŠTOR

98 – ZA ONA VON ZVON ZNOVA

99 – RÁD RÁM DÁMA DRÁMA ARMÁDA

100 – NOS ROK ÁNO NÁROK KROSNÁ

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *