Piknik Slovo level 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 odpovede

Spread the love

Piknik Slovo level 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 odpovede

71 – BOL ALE OBAL LEBO ALEBO

72 – TO KTO POT OKO POTOK

73 – HRA RAD RÁD DAR DRÁHA

74 – KEL LOV LEV VEK ČELO ČLOVEK

75 – KDE  RIAD DRAK RIEKA DIERA KRIEDA

76 – DO OD BOD DOBRE BEDRO

77 – ČO ČAS OSA STO ČASTO

78 – SVET STAV VETA VESTA

79 – REPA DREP PERA PRED GEPARD

80 – AKO VLK KOČ KOV VLAK VAČOK VLOČKA

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *