Piknik Slovo level 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 odpovede

Spread the love

Piknik Slovo level 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 odpovede

61 – TY BYT RYS SYR SÝTY BYSTRÝ

62 – DAR HAD HRAD DRAHÝ

63 – NIŤ NIE SEN SIEŤ NIESŤ

64 – DNU DUB NAD DUNA BUNDA

65 – UŽ AŽ LUK KALUŽ

66 – TAM TAK KAM ATAK MATKA

67 – JAS KOSA SAKO SOPKA SPOJKA

68 – MA NA ZEM MENA ZMENA

69 – KER KRM ROK MORE OKREM

70 – AJ JA JAR ROJ JAVOR

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *