Piknik Slovo Level 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500 Odpovede

Level 491 : Rád, Káva, Dáta, Tvar, Dávka, Tráva, Dvakrát
Level 492 : Pár, Pás, Spev, Práve, Správne
Level 493 : Rad, Dar, Bar, Rada, Hradba
Level 494 : Pri, Opar, Opica, Opcia, Porcia
Level 495 : Sto, Sob, Boso, Osoba, Sobota

Level 496 : Pod, Dole, Delo, Pole, Dielo, Podiel
Level 497 : Nie, Kel, Liek, Klin, Klinec
Level 498 : Osa, Ona, Ako, Kosa, Sako, Kasíno
Level 499 : Dnu, Kde, Kus, Sud, Duna, Nuda, Sekunda
Level 500 : Bod, Dub, Dva, Doba, Voda, Budova

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *