Piknik Slovo Level 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 Odpovede

Level 481 : Vlk, Sval, Vila, Vlas, Vlak, Slivka
Level 482 : Pero, Brat, Obrat, Preto, Potreba
Level 483 : Pre, Pred, Repa, Drep, Pera, Predsa
Level 484 : Lev, Lov, Los, Svet, Leto, Veslo, Svetlo
Level 485 : Luk, Kuna, Klus, Laik, Inak, Skulina

Level 486 : Áno, Rám, Nám, Krm, Norma, Komár, Náramok
Level 487 : Ten, Tri, Teta, Tanier, Tretina
Level 488 : Nad, Had, Hra, Hrad, Rana, Handra
Level 489 : Nos, Seno, Osem, Meno, Písmo, Písmeno
Level 490 : Reč, Roj, Jar, Čaj, Čaro, Jadro, Čarodej

 

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *