Piknik Slovo Level 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470 Odpovede

Level 461 : Reč, Červ, Večer, Včera, Večera
Level 462 : Pod, Dvor, Para, Oprava, Pravda, Doprava
Level 463 : Trh, Hra, Cesta, Strach, Strecha
Level 464 : Kus, Klin, Sila, Laik, Linka, Skulina
Level 465 : Pri, Nič, Čin, Čína, Príčina

Level 466 : Krv, Krt, Tak, Krava, Kravata
Level 467 : Pes, Osem, Meno, Seno, Písmo, Písmeno
Level 468 : Kam, Ako, Mrak, Káro, Koral, Morálka
Level 469 : Niť, Kino, Kosť, Kosiť, Skončiť
Level 470 : Oko, Ono, Okno, Pokoj, Pokojne

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *