Piknik Slovo Level 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 Odpovede

Level 451 : Vlk, Div, Vila, Vlak, Oliva, Kladivo
Level 452 : Čln, Sen, Čelo, Slon, Člen, Slnečno
Level 453 : Jas, Kraj, Kôra, Skôr, Srna, Najskôr
Level 454 : Dom, Som, Mať, Dosť, Maslo, Mladosť
Level 455 : Cop, Cit, Pot, Ticho, Potichu

Level 456 : Nie, Pas, Pena, Psina, Spanie
Level 457 : Zle, Bol, Obal, Lebo, Alebo, Zbabelo
Level 458 : Pre, Jar, Jed, Drep, Pera, Predaj
Level 459 : Dole, Delo, Dielo, Deliť, Oddeliť
Level 460 : Tri, Deti, Riad, Teda, Diera, Trieda

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *