Piknik Slovo Level 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450 Odpovede

Level 441 : Tam, Kam, Laik, Elita, Metla, Limetka
Level 442 : Kúpa, Kopať, Okúpať, Kopnúť, Ponúkať
Level 443 : Los, Lož, Kolo, Sokol, Ložisko
Level 444 : Let, Ten, Telo, Leto, Klenot
Level 445 : Tak, Krt, Ker, Raketa, Karate

Level 446 : Rad, Dar, Pes, Pred, Predsa
Level 447 : Piť, Les, Plsť, Sieť, Lepiť, Pliesť
Level 448 : Dub, Bod, Dva, Doba, Voda, Budova
Level 449 : Med, Dno, Dron, More, Modrý, Moderný
Level 450 : Asi, Sto, Kosa, Sako, Sitko, Takisto

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *