Piknik Slovo Level 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430 Odpovede

Level 421 : Vila, Sila, Sval, Vlas, Slivka
Level 422 : Nos, Osa, Sako, Kosa, Kasíno
Level 423 : Nad, Oko, Ono, Ocko, Okno, Dokonca
Level 424 : Zem, Med, Dar, Raz, Mzda, Medzera
Level 425 : Dno, Dom, Dron, More, Modrý, Moderný

Level 426 : Som, Tým, Mýto, Most, Kostým
Level 427 : Kel, Lev, Vek, Koč, Čelo, Človek
Level 428 : Tvár, Tvar, Tráva, Dávka, Dvakrát
Level 429 : Lov, Dva, Div, Voda, Divadlo
Level 430 : Orať, Pera, Opar, Repa, Pero, Pozerať

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *