Piknik Slovo Level 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 Odpovede

Level 411 : Pec, Cit, Ten, Cena, Tanec, Pacient
Level 412 : Vek, Kto, Kov, Šok, Všetko
Level 413 : Roh, Hra, Hrdo, Hrad, Hora, Ohrada
Level 414 : Dať, Pod, Asi, Dosť, Posadiť
Level 415 : Jas, Jar, Smer, Mars, Majster

Level 416 : Bol, Obal, Doba, Doma, Mdloba
Level 417 : Piť, Les, Plť, Plsť, Pliesť
Level 418 : Rám, Málo, Káro, Mrak, Komár, Morálka
Level 419 : Cop, Lipa, Opica, Opcia, Polica
Level 420 : Hra, Had, Hrad, Hrádza, Záhrada

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *