Piknik Slovo level 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 odpovede

Spread the love

Piknik Slovo level 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 odpovede

41 – MI KAM MISA MISKA

42 – LET HLT TELO LETO HOTEL

43 – ZA ZEM ZMES SEZAM

44 – TO KTO TAK FOTKA

45 – ČO OSA ČAS POČAS

46 – LES LOS LEV LOV VESLO

47 – ÁNO DNO NÁVOD DÁVNO

48 – VEK KOV KDE VOSK SVEDOK

49 – PAS ONA SPONA

50 – KEL BOL LEBO OBLEK

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *