Piknik Slovo Level 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 Odpovede

Level 381 : Pri, Cop, Opar, Opica, Opcia, Porcia
Level 382 : Pre, Pod, Drep, Pero, Drevo, Vopred
Level 383 : Bez, Raz, Izba, Zebra, Reťaz, Zbierať
Level 384 : Ono, Okno, Osoh, Hnis, Koho, Ohnisko
Level 385 : Ako, Obal, Láska, Labák, Klobása

Level 386 : Tým, Kto, Som, Mýto, Most, Kostým
Level 387 : Osa, Jas, Pas, Sopka, Spojka
Level 388 : Jar, Rana, Kraj, Inak, Krajina
Level 389 : Dať, Rad, Riad, Variť, Vziať, Zdraviť
Level 390 : Dom, Med, Jed, Meno, Jeden, Dojemne

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *