Piknik Slovo Level 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380 Odpovede

Level 371 : Ten, Nie, Kino, Nikto, Niekto
Level 372 : Let, Leto, Telo, Svet, Veslo, Svetlo
Level 373 : Nič, Koč, Kosť, Kosiť, Skončiť
Level 374 : Reč, Červ, Večer, Večne, Červený
Level 375 : Bar, Aby, Ryba, Veľa, Veľryba

Level 376 : Tri, Ten, Teta, Tanier, Tretina
Level 377 : Sen, Nos, Rok, Seno, Norok, Skoro, Neskoro
Level 378 : Ona, Ako, Sako, Kosa, Kasíno
Level 379 : Jar, Jas, Srna, Kraj, Skôr, Najskôr
Level 380 : Kel, Oko, Kolo, Liek, Okolie

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *