Piknik Slovo Level 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 Odpovede

Level 291 : Som, Osem, Most, Smeti, Mesto, Miesto
Level 292 : Luk, Kúra, Túra, Lúka, Ruka, Kultúra
Level 293 : Nos, Slon, Slnko, Sklon
Level 294 : Let, Hlt, Telo, Leto, Hotel
Level 295 : Cop, Roh, Ucho, Chrup, Prach, Ropucha

Level 296 : Čln, Kel, Liek, Klin, Člen, Klinček
Level 297 : Zem, Nie, Niť, Znieť, Zmeniť
Level 298 : Pas, Stan, Plný, Plast, Platný, Splatný
Level 299 : Rok, Hora, Kruh, Okruh, Uhorka
Level 300 : Hra, Dar, Had, Rada, Hradba

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *