Piknik Slovo Level 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 Odpovede

Level 251 : Oko, Byt, Bod, Odbyt, Dobytok
Level 252 : Pas, Pes, Pena, Psina, Spanie
Level 253 : Áno, Ona, Ako, Kov, Káva, Nákova
Level 254 : Sto, Osa, Sob, Auto, Autobus
Level 255 : Lož, Rok, Koža, Koral, Žralok

Level 256 : Zle, Obal, Lebo, Alebo, Zbabelo
Level 257 : Sto, Tvor, Ovos, Otvor, Ostrov
Level 258 : Dva, Ľad, Veľa, Vedľa
Level 259 : Pre, Jed, Jar, Drep, Pred, Predaj
Level 260 : Lov, Los, Vlas, Sova, Oslava

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *