Piknik Slovo Level 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 Odpovede

Level 241 : Sila, Laik, Sval, Vlak, Slivka
Level 242 : Rok, Krk, Krok, Úrok, Krúžok
Level 243 : Ako, Rad, Drak, Akord, Zrkadlo
Level 244 : Iba, Bar, Brat, Túra, Únia, Tribúna
Level 245 : Pás, Piť, Asi, Spať, Zápis, Zápasiť

Level 246 : Ker, Skok, Sako, Kosa, Keks, Okreska
Level 247 : Ona, Kopať, Konať, Kopnúť, Ponúkať
Level 248 : Krv, Atak, Karta, Krava, Kravata
Level 249 : Hra, Raz, Hrdza, Dráha, Hrádza
Level 250 : Tým, Kto, Som, Mýto, Most, Kostým”

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *