Piknik Slovo Level 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 Odpovede

Level 231 : Cit, Pec, Cena, Tanec, Pacient
Level 232 : Hora, Pach, Ucho, Prach, Chrup, Ropucha
Level 233 : Tvar, Dáta, Vták, Tráva, Dávka, Dvakrát
Level 234 : Los, Bol, Sob, Obal, Oblasť
Level 235 : Krt, Kov, Krv, Šok, Štrk, Štvrtok

Level 236 : Rád, Dar, Pár, Rada, Para, Paráda
Level 237 : Sud, Pot, Sup, Sto, Odstup
Level 238 : Pre, Pri, Peľ, Teľa, Pera, Priateľ
Level 239 : Dva, Had, Dať, Dvíhať, Hvízdať
Level 240 : Srna, Rana, Stan, Trasa, Strana

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *