Piknik Slovo Level 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 Odpovede

Level 221 : Šiť, Zem, Mať, Zima, Zmiešať
Level 222 : Kde, Rad, Riad, Drak, Diera, Krieda
Level 223 : Hra, Had, Hrad, Dráha
Level 224 : Pas, Osa, Sova, Sotva, Stopa, Postava
Level 225 : Cop, Lipa, Opica, Opcia, Polica

Level 226 : Les, Let, Leto, Svet, Veslo, Svetlo
Level 227 : Tam, Ten, Mena, Agent, Magnet
Level 228 : Von, Nič, Ináč, Kováč, Nováčik
Level 229 : Kov, Lov, Ako, Vila, Kladivo
Level 230 : Med, Dóm, Móda, Teda, Metóda

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *