Piknik Slovo Level 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 Odpovede

Level 211 : Dom, Dno, More, Modrý, Moderný
Level 212 : Pás, Pár, Sen, Spev, Správne
Level 213 : Div, Lov, Zoo, Odliv, Vozidlo
Level 214 : Sup, Hus, Trh, Trup, Prst, Pstruh
Level 215 : Ona, Dno, Nad, Had, Náhoda

Level 216 : Pre, Pera, Pero, Brat, Opar, Preto, Potreba
Level 217 : Ako, Vlk, Lov, Vlna, Koala, Lanovka
Level 218 : Nám, Áno, Mrak, Káro, Nárok, Náramok
Level 219 : Nad, Nie, Iba, Debna, Bádanie
Level 220 : Ker, Oko, Seno, Norok, Skoro, Neskoro

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *