Piknik Slovo Level 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 Odpovede
Level 171 : Had, Boh, Doba, Chod, Chodba
Level 172 : Kto, Lano, Klin, Inak, Nikto, Kotlina
Level 173 : Pás, Pár, Páv, Práve, Správne
Level 174 : Veža, Veriť, Variť, Žeriav, Žeraviť
Level 175 : Kel, Ten, Let, Leto, Telo, Klenot

Level 176 : Pec, Pas, Repa, Prst, Strapec
Level 177 : Bol, Lebo, Obal, Alebo
Level 178 : Pre, Nie, Pri, Park, Pera, Pena, Napriek
Level 179 : Hra, Kruh, Hora, Ruka, Uhorka
Level 180 : Pod, Dar, Voda, Oprava, Doprava

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *