Piknik Slovo level 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 odpovede

Spread the love

Piknik Slovo level 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 odpovede

151 – PRE MED PRED DREP PREDMET

152  – LES PES PLSŤ LEPIŤ PLIESŤ

153 – KEL LET TELO TETA LETO KOTLETA

154 – ROH KRUH RUKA OKRUH UHORKA

155 – POT PERO OBRAT PRETO POTREBA

156 – RAD PIŤ DAŤ PRI ORAŤ PORADIŤ

157 – KRM MRAK MARKA RIEKA AMERIKA

158 – BIŤ BEZ BREZA ZEBRA REŤAZ ZBIERAŤ

159 – NEŽ DNO BOD DŽOB NEBO BENDŽO

160 – LEV LOV SVET VESLO SVETLO

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *