Piknik Slovo level 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 odpovede

Spread the love

Piknik Slovo level 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 odpovede

111 – TRI DAR RAD DETI TEDA TRIEDA

112 – TAK KTO OÁZA ZATO KOZA OTÁZKA

113 – LES LET LEV SVET VÝLET SVETLÝ

114 – KRT PRE KER PERA PARK PARKET

115 – SUD NAD DNU DNES DUNA NUDA SEKUNDA

116 – HRA RADA HORA HRAD OHRADA

117 – NIŤ ZEM NIE ZNIEŤ ZMENIŤ

118 – PRI OPAR OPCIA OPICA PORCIA

119 – AKO OKO KAM MRAK KOMORA

120 – NEŽ ALE MENA ŽENA MANŽEL

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *