Piknik Slovo level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 odpovede

Spread the love

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

1 – ON NOC

2 – NOS SEN SENO

3 – MU MUŽ

4 – KDE KEDY

5 – AJ JAR KRAJ

6 – UŽ RUŽA

7 – NAD DNU DUNA NUDA

8 – NA NEŽ ŽENA

9 – DO PO POD

10 – TAK KAŠA TAŠKA ŠATKA

admin Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *